Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest:

Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
oraz
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedzibą w Kielcach przy ul. Pańskiej 1a, 25-811 Kielce ("ZHP").

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjętą z ZHP współpracą. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZHP znajdzie Pani/Pan pod adresem www.zhp.pl/rodo.
W przypadku jakichkolwiek pytań może Pani/Pan skontaktować się z ZHP, pod podanym powyżej adresem siedziby. Może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem zhp-iodo@rt-net.pl.
„Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Gminę Miejską"

Copyright © 2010 - 2020, by Rachid Hemine. All Rights Reserved.